Profil spoločnosti

Spoločnosť ELSYS, s.r.o. bola založená 25.11.1993. Od svojho vzniku sa venuje zastúpeniu a technickej podpore produktov a komponentov priemyselnej automatizácie a elektronických súčiastok OMRON pre Slovenskú republiku. Zabezpečuje dovoz a dodávky tovaru, servis, dokumentáciu, certifikáciu, technickú podporu, reklamu a školenia. Spolu s partnerskými realizačnými firmami a systémovými integrátormi sa podieľa na riešení rôznych aplikácií v automatizácii. V roku 2007 bol doplnený sortiment o roboty a manipulátory Yamaha.

logo-omronFirma OMRON Corporation vznikla v roku 1933 v japonskom meste Kyoto. Už od svojho vzniku je na špičke v komponentoch a technológiách priemyselnej automatizácie. Viac ako 24 000 špecialistov, 30 tovární na troch kontinentoch a diverzifikovaná sieť odborných zastúpení po celom svete s ročným obratom 4,6 miliárd dolárov je garancia pre prosperitu firmy i v budúcnosti. Korporácia Omron sa môže pochváliť atribútom „prvý na svete“ v niektorých produktoch. Je to napríklad prvý polovodičový snímač priblíženia v roku 1960, prvý on-line bankomat v roku 1971, alebo prvý ultra–rýchly fuzzy procesor v roku 1988. Do výskumu a vývoja sa každoročne investuje viac ako 300 miliónov dolárov. Omron korporácia pozostáva z viacerých – momentálne zo šiestich, viac-menej samostatných spoločností. Najvýznamnejšie spoločnosti sú Priemyselná automatizácia, Automatizácia obchodu a bánk, Zdravotníctvo, Elektronické komponenty. Priemyselná automatizácia predstavuje viac ako polovicu celkového obratu Omron Corporation. Široké spektrum prvkov priemyselnej automatizácie tvorí približne 20 000 typov a pokrýva takmer všetko od malých spínačov a relé po fotoelektrické a približovacie snímače, od časovačov, čítačov a regulátorov až po PLC, terminály, frekvenčné meniče a servopohony.