Profil spoločnosti

Spoločnosť ELSYS, s.r.o. bola založená 25.11.1993. Od svojho vzniku sa venuje zastúpeniu a technickej podpore produktov a komponentov priemyselnej automatizácie a elektronických súčiastok OMRON pre Slovenskú republiku. Zabezpečuje dovoz a dodávky tovaru, servis, dokumentáciu, certifikáciu, technickú podporu, reklamu a školenia. Spolu s partnerskými realizačnými firmami a systémovými integrátormi vrátane spoločnosti ELSYS PRO, s.r.o. sa podieľa na riešení rôznych aplikácií v automatizácii.

logo-omronFirma OMRON Corporation vznikla v roku 1933 v japonskom meste Kyoto. Už od svojho vzniku je na špičke v komponentoch a technológiách priemyselnej automatizácie. Viac ako 37 000 špecialistov, 30 tovární na troch kontinentoch a diverzifikovaná sieť odborných zastúpení po celom svete s ročným obratom 4,6 miliárd dolárov je garancia pre prosperitu firmy i v budúcnosti. Korporácia Omron sa môže pochváliť atribútom „prvý na svete“ v niektorých produktoch. Je to napríklad prvý polovodičový snímač priblíženia v roku 1960, prvý on-line bankomat v roku 1971, alebo prvý ultra–rýchly fuzzy procesor v roku 1988. Do výskumu a vývoja sa každoročne investuje viac ako 300 miliónov dolárov. Omron korporácia pozostáva z viacerých – momentálne zo šiestich, viac-menej samostatných spoločností. Najvýznamnejšie spoločnosti sú Priemyselná automatizácia, Automatizácia obchodu a bánk, Zdravotníctvo, Elektronické komponenty. Priemyselná automatizácia predstavuje viac ako polovicu celkového obratu Omron Corporation. Široké spektrum prvkov priemyselnej automatizácie tvorí približne 20 000 typov a pokrýva takmer všetko od malých spínačov a relé po fotoelektrické a približovacie snímače, od časovačov, čítačov a regulátorov až po PLC, terminály, frekvenčné meniče a servopohony.

 

V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na presnosť, precíznosť a dodržiavanie systému manažmentu kvality podloženým certifikáciou ISO 9001:2015.

 
Publikácie spoločnosti ELSYS, s.r.o. v časopise ATP Journal – priemyselná automatizácia, robotika a informatika

ATP_3_2019ATP_5_2019ATP_9_2019ATP_3_2020ATP_4_2020ATP_5_2020