Nové analógové a teplotné I / O jednotky pre PLC série CP1

Séria kompaktných PLC obvodov analógových I / O jednotiek bola rozšírená o šesť nových modelov. Obsahujú vstupný aj výstupný bloky, spojené I / O bloky a bloky teplotných senzorov.
Vysoko presné analógové snímanie
Tieto nové analógové vstupné jednotky sú vodné pre vysoko presné meracie senzory pnutia, tlaku, ovládanie prietoku a kontroly kvality. Disponujú prevodovým rozlíšením 1/12 000. Dostupné jednotky štyroch-kanálových analógových vstupov a výstupov boli navyše rozšírené o dve nové zlúčené I / O jednotky použiteľné ako štyroch-kanálové analógové vstupy alebo dvoch a štyroch-kanálové analógové výstupy. Použitie analógových I / O jednotiek je ideálnym riešením pre aplikácie, kde je potrebné brať do úvahy priestor a cenu (napr. Regulovanie ovládačov bežných elektrických regulátorov).

Presné a flexibilné teplotný I / O jednotky
Uvádzame dva nové analógové I / O snímače teploty. Jeden sa štyroch-kanálovým termočlánkovým vstupom, u ktorého môžu byť dva kanály použité ako analógový vstup (1-5 V; 0-10 V alebo 4-20 mA). Tento variant umožňuje kombináciu snímanie teploty a analógových veličín pomocou jednej jednotky. Druhý I / O snímač teploty umožňuje využitie celkom dvanástich termočlánkových vstupov vhodných pre namontovanie do pecí alebo pre formovanie vytláčaním. Obe jednotky disponujú našej vysokou presnosťou a výkonom a ovládanie teploty je vykonávané jednoducho naším PID funkčným blokom a CX-Programátorom.
Kompaktný strojné regulátory CP1 môžu vykonávať mnoho automatizačných procesov, a to v jednoduchých i zložitých zostavách.
Tags: PLC