Nové IoT senzory pre kontrolu procesov – E8FC (prietok) a E8PC (tlak)

Nové IoT senzory pre kontrolu procesov – E8FC (prietok) a E8PC (tlak)

Nové prietokové (E8FC) a tlakové (E8PC) senzory predstavujú novú generáciu inovatívnych riešení pre kontrolu priemyselných procesov, v ktorých sa používajú rôzne kvapaliny a plyny.

Jedinečná technológia, ktorá spočíva vo zdvojenom monitorovanie hlavných parametrov prietoku a tlaku, súčasne sníma teplotu a umožňuje predvídať procesné abnormality, o ktorých vás jasne informuje farebnými signály. Vďaka čiernobielemu indikátora s dobrou čitateľnosťou dokážete spoľahlivo odčítať merané hodnoty.

Vysokorýchlostný komunikačný štandard COM3 IO-Link tiež zaisťuje, aby tieto senzory mohli prenášať informácie o stave monitorovaného systému a súčasne zisťovať príslušné dáta a parametre v rámci samodiagnostika.

Senzory E8FC / E8PC na kontrolu prietoku a tlaku ďalej rozvíjajú náš „koncept vertikálnej integrácie“, ktorý umožňuje prenášať monitorované údaje o spracovaní z najnižších úrovní automatizácie a súčasne prenášať parametre nastavenia z najvyššej úrovne až na jednotlivé senzory.
e8pc_e8fc_newsarticle_1_fcard_en_prod-522xX

Nové senzory E8FC možno využiť v automobilovom priemysle za účelom prevencie náhlych zastavenia a chýb spôsobených abnormalitami pri chladnutí kvapalín u formovacích a zváracích strojov. Vďaka presnému monitorovaniu hydraulického tlaku možno nové senzory E8PC navyše využiť na prevenciu vád pri lisovaní a spracovaní u rôznych druhov lisov alebo pokročilých obrábacích centier (ako sú CNC a iné).

Táto technológia je vhodná nielen pre automobilový priemysel, ale aj pre rad ďalších. Patrí sem odbory, v ktorých sa cení ako identifikácia jednej chyby, tak abnormality spracovanie, ktoré môžu vážne poškodiť celý výrobný proces, ale aj konečný produkt. Nové senzory E8FC / E8PC možno využiť ako efektívne riešenie, ktoré tieto ťažkosti dokáže predpovedať a vopred vás na ne upozorní.