Nové NX-Safety moduly rozšírili naše portfólio bezpečnostných jednotiek

Nový systém NX-Safety stand alone je efektívne, modulárny a ľahko spustiteľný bezpečnostný system, ktorý môže byť vďaka svojej rozšíriteľnosti jednoducho prispôsobený požiadavkám širokej škále bezpečnostných aplikácií. Rozšíriteľná konštrukcia ponúka veľmi prispôsobiteľné riešenia od kompaktných systémov s niekoľkými vstupmi a výstupmi, po veľmi rozsiahle aplikácie vyžadujúce až 256 I / O bodov.

Nový NX-Safety stand-alone je:

  • Kompatibilná s celou platformou Sysmac s jedným softvérovým nástrojom pre celý stroj alebo výrobnú jednotku
  • Harmóniou a zjednotením bezpečnostného riadenia a štandardného strojového riadenie
  • Otvorené pre štandardy v programovaní komunikácie a bezpečnosti

Výsledkom je výkonný a robustný bezpečnostný systém, ktorý dosahuje stupňa PL podľa normy EN 13849-1 a SIL3 podľa IEC 61508.
DE_NX_Safety_application_Press_background.jpg
Tento nový samostatný bezpečnostný systém umožňuje pripojiť až 63 modulov, u ktorých si užívateľ môže vybrať medzi bezpečnostnými a štandardnými vstupmi a výstupmi a medzi digitálnymi a analógovými vstupmi a výstupmi podľa potrieb projektu. Bezpečnostný systém ponúka veľkú kapacitu pre program a obsahuje aj užitočné prvky ako je funkcia automatickej obnovy konfigurácie pre výrazné zjednodušenie úkonov vývoja, uvedenie do prevádzky a údržby.

Priame prepojenie s akýmkoľvek typom bezpečnostného zariadenia
Vstupy NX-Safety podporujú priame pripojenie akéhokoľvek typu bezpečnostného zariadenia; elektromechanické spínače, bezkontaktné senzory, blokovacie zariadenie, bezpečnostné rohože, bezpečnostné tlmiče, aktivačný ovládače, laserové bezpečnostné závory, svetelné bezpečnostné záclony, bezpečnostné skenery, atď.
Zároveň podporujú všetky typy bezpečnostných členov od bezpečnostných relé cez bezpečnostné stýkače po meniča a ostatné ovládače s bezpečnostnými prvkami.
Nový samostatný systém NX-Safety má dva EtherNet / IP porty, ktoré umožňujú použitie jednoducho aplikovateľných komunikačných platforiem na zdieľanie všetkých informačných stavov systému s iným zariadením.

Softvérový nástroj Sysmac Studio
Nový systém NX-Safety Stand alone používa softvérový nástroj Sysmac Studio, ktorý bol vytvorený pre konštruktérov strojov, aby získali plnú kontrolu nad automatizačnými procesmi. Je úplne kompatibilná s celou rodinou Sysmac. V Sysmac Štúdiu je obsiahnutý aj editor Safety Logic a ponúka sadu 46 prednastavených bezpečnostných funkčných blokov, ktoré umožňujú konfiguráciu komplexných pripojenie a udržanie jednoduchosti programu.

Užívateľ môže jednoducho obnoviť kód programu alebo ho nahrať či stiahnuť z / do iného projektu. Softvérový nástroj Sysmac Studio spája funkcie konfigurovanie, programovanie, simulácie a kontroly. Sysmac Studio úplne vyhovuje voľnému programovému štandardu IEC 61131-3 a funkčným blokom PLCopen Safety.
V zhode s globálnou firemnou politikou spoločnosti Omron, Sysmac spĺňa medzinárodné štandardy ako smernice EC, UL, cULus, IC, ODVA a Lloyds a bol certifikovaný skupinou TÜV Rheinland.