Nový softvér MobilePlanner pre tablety

Nový softvér MobilePlanner pre tablety


K dispozícii je teraz nová „jednoduchšie“ a ľahšie použiteľná verzia našej aplikácie MobilePlanner pre roboty LD.
Vďaka tomu teraz môžu mať zákazníci centralizovanú verziu PC pre (re) konfiguráciu a správu robotu doplnenú o zjednodušenú verziu, ktorú je možné využívať pri rutinnej interakcii kdekoľvek v závodu.

Na tabletu v aplikácii MobilePlanner sa používateľom zobrazuje nasledujúce:

 • umiestnenia a stav robotov na farebne kódované mape,
 • všetky výstrahy, keď roboty vyžadujú pomoc,
 • súradnice robotov, stav batérie a rýchlosť pohybu,
 • počet úloh v aktuálnej fronte úloh.

Alikáciu pre tablet možno ZADARMO stiahnuť pre platformy iOS a Android a okrem tabletov ho možno využívať aj na iných mobilných zariadeniach.

Nový, ľahší spôsob monitorovanie a ovládanie špičkovej rady robotov Omron LD.
Jednoduché riešenie problémov a ovládanie

 • Zobrazovanie naskenovaných máp
 • V prípade potreby lokalizácie robotov
 • Odoslanie robotov do dokovacej stanice alebo na iné miesta na mape
 • Ručné ovládanie robotov
 • Začatie procesu tvorby mapy

Flexibilné riadenie prístupu

 • Podpora užívateľských účtov a hesiel
 • Spravovanie úrovní prístupu
 • Ovládanie viac mobilných robotov LD a zariadení Enterprise Manager