km50_

KM50

Cena na dopyt

KM50 – Dobre viditeľné monitorovanie energie na paneli

Kategórie: Značka: Product ID: 1382

Bližšie informácie

KM50 – Dobre viditeľné monitorovanie energie na paneli

KM50 meria generovaný a spotrebovaný výkon, prúd a napätie, a tiež indukčný a kapacitný jalový výkon, účinník, frekvenciu a ďalšie veličiny.

Vstavaná funkcia klasifikácie energie pomáha pri analýzach úspory energie.
Vysoká presnosť aj pri meraní prúdov o 5% nižších ako menovitá hodnota v rozsahu automatického spínania.
Schopnosť merania a rozlišovania spotrebovaného a generovaného výkonu.
Meranie jalového výkonu a účinníka.
Integrované pulzné merania a priama konverzia do kľúčových ukazovateľov výkonnosti (napr. Počet ks / kWh).
Nie je potreba napäťový transformátor, priama detekcia napätia / merací prúdový transformátor
Farebný displej
Komunikácia Modbus
Vstavaný záznamník dát