lvs_9510_desktop_barcode_verifier_side_prod-400×400

LVS-9510

Cena na dopyt

Počítačový overovač čiarových kódov LVS-9510.

 

Bližšie informácie

Počítačový overovač čiarových kódov LVS-9510.

Model LVS-9510 je medzi overovacími prístrojmi ISO kódov jedinečný svojou ľahkou použiteľnosťou a schopnosťou overiť platnosť lineárnych (1D) aj dvojrozmerných (2D) kódov bez zmeny vybavenia. Systém automaticky určí knižnicu symbolov a clonu potrebnú na hodnotenie kódu a potom identifikuje a vyznačí problémové miesta. Overovateľ LVS-9510 je vybavený funkciou pre klasifikáciu čiarových kódov, ktoré sú väčšie ako zorné pole.

 

 • Overovanie 1D a 2D čiarových kódov v jedinom systéme
 • Počítačový overovateľ čiarových kódov
 • Overuje podľa štandardov tlačovej kvality ISO / IEC, ANSI, GS1 a UDI
 • Zorné pole v rozsahu 76 mm až viac ako 152 mm
 • Možnosti inovácie softvéru zahŕňajú viacsektorové overovanie niekoľkých čiarových kódov na jednom štítku
 • Vyhovuje požiadavkám predpisu 21 CFR Part 11 vo všetkých odboroch regulovaných inštitúcií FDA
 • Certifikované orgánom GS1 US za splnenie normy UDI (Unique Device Identification), ktorú vydala inštitúcia FDA pre všetkých výrobcov zdravotníckych zariadení
 • Podpora 15 jazykov s možnosťou pridania ďalších jazykov
 • Vykazovanie dát o kvalite pre audity
 • Správa oprávnení obsluhy v softvéri LVS-95xx alebo prostredníctvom služby Microsoft Active Directory
 • Dodáva sa s testovacou kartou z Národného ústavu pre normy a technológie USA (NIST) pre kalibráciu systému
Kontrola
Rad overovateľov čiarových kódov LVS-95xx kontroluje všetkých deväť ISO / ANSI parametrov pre lineárne (1D) čiarové kódy, dokáže identifikovať kazy a vie vykonať jednoduché overenie čitateľnosti kódov. Model LVS-9510 overuje tiež platnosť 2D kódov a vykazuje všetky parametre podľa ich zadania v príslušnej špecifikácii symbolov.
Podrobná analýza
Analýza sa kóduje v rôznych farbách, aby bolo vidieť presné miesto výskytu problému vnútri čiarového kódu. Jednotlivé časti kódu je možné analyzovať s cieľom nájsť spôsob riešenia problému. Pri analýze vám pomôže obrazovka s online nápovedou.

Kontrola vo vysokom rozlíšení
Kontrola čiarových kódov vo vysokom rozlíšení je možná vďaka použitiu kamery s rozlíšením 5,0 megapixelov, ktorá umožňuje čítanie a analýzu v krokoch po 0,05 mm výšky čiarového kódu; táto hodnota prekračuje minimálny priemer z desiatich meraní, ktoré vyžaduje štandard ISO.

Početné voľby overovanie
Na jednom štítku umiestnenom v zornom poli je možné overiť viac kódov vrátane ľubovoľnej kombinácie kódov lineárnych, 2D (napríklad Data Matrix, QR Code a Aztec Code) a vrstvených lineárnych (napríklad PDF 417, Micro PDF a zložených kódov).

Testovacia karta podľa štandardu EAN / UPC NIST Traceable Calibrated Conformance
Model LVS-9570 sa dodáva spolu s testovacou kartou z Národného ústavu pre normy a technológie USA (NIST), ktorá zaistí, aby váš systém vždy spĺňal kalibračné parametre požadovaného štandardu.

Model LVS-9510 skôr predávala spoločnosť Label Vision Systems pod označením Integra 9510.
LVS-9510 je náhradou modelu LVS Integra 9505.