v275_product_image_400x400px_prod

V275

Cena na dopyt

Systém kontroly tlače V275

 

 

Bližšie informácie

Systém kontroly kvality tlače V275

Model V275 zaisťuje, že každý štítok spĺňa vaše štandardy kvality. Ide o jediný systém hodnotenia kvality čiarového kódu určený na použitie s tepelnými tlačiarňami spoločnosti Zebra spĺňajúce normy ISO 15426 a GS1, ktoré sú vyžadované na dodržanie priemyselných predpisov, napr. FDA.

Vďaka kontrolným správam pre 100% vyrobených štítkov majú užívatelia istotu, že sa dosiahne úplný súlad s predpismi a že nebudú dodávané žiadne produkty s chybnými štítkami.

 

  • Znížte náklady na kontroly identifikujte závady
  • Udržujte kvalitu
  • Obmedzte nutnosť prepracovania
  • Regulujte odpad
  • Znížte riziko nedodržania predpisov
  • Kompletné riešenie kontroly vrátane tlačiarne Zebra ZT610 alebo ZT620 s kamerou pre kontrolu plávajúcej hlavy integrovanej vo výrobe a najmodernejším kontrolným softvérom, ktoré poskytuje kompletnú kontrolu štítkov v reálnom čase
  • Ethernetová komunikácia medzi kontrolným systémom a počítačom alebo serverom
  • Do značnej miery vizuálne webové užívateľské rozhranie pre konfiguráciu, zobrazenie štítkov za behu, archiváciu dát, správu užívateľov a záznam auditu
  • Podporuje nepretržitú tlač štítkov, odtrhnutie jednotlivých štítkov alebo postup „olúpať a odovzdať“
  • Pokročilé nástroje pre kontrolu štítkov umožňujúcu ich triedenie podľa noriem ISO a GS1, vrátane kontroly syntaxu, optického overovania a rozpoznávania alfanumerických znakov a detekcie chýb symbolov, log a ďalšieho obsahu štítkov
  • Vyhlásenie o zhode podľa normy ISO 15426 poskytuje záruku, že model V275 spĺňa prísne normy požadované pri zariadeniach pre overovanie čiarových kódov
  • Rozhranie API k integrácii informácií o kontrole do iných softvérových aplikácií
  • Voliteľný ethernetový svetelný majáčik pre vizuálnu výstrahu
  • Voliteľné možnosti IQ / OQ / PQ na použitie v schválených prostrediach vyžadujúcich súlad s normou CFR 21, časť 11
  • Možnosť prepojiť viac tlačiarní k jednému počítaču alebo serveru