Prvá integrovaná riadiaca jednotka robota na svete k riadeniu plno automatizovaných výrobných systémov

Prvá integrovaná riadiaca jednotka robota na svete k riadeniu plno automatizovaných výrobných systémov

Nové riešenie rozširuje automatizačnú technológiu automatizáciou ručnej práce a inováciou výroby vo virtuálnom a vzdialenom prostredí

Spoločnosť OMRON, popredný svetový výrobca automatizačných technológií, dnes oznámila uvedenie prvej „integrovanej riadiacej jednotky robota“ na svete, ktorá dokonale synchronizuje automatizačnú technológiu a poskytuje zákazníkom vyššiu rýchlosť a presnosť výroby, možnosť simulovať celé výrobné linky bez nutnosti používať fyzického vybavenia, zjednodušenie údržby a skrátenie doby uvedenia na trh počas procesu navrhovania, plánovania, uvedenia do prevádzky a prestavby.

Jadrom tejto platformy je nová riadiaca jednotka strojov, ktorá ponúka synchronizáciu v reálnom čase medzi všetkými automatizačnými zariadeniami, vrátane robotov, súčasťou strojového videnia, pohonov a bezpečnostného vybavenia. Nová riadiaca jednotka NJ501-R je založená na prvotriednej rade riadiacich jednotiek strojov pre priemyselnú automatizáciu NJ od spoločnosti OMRON. Pomocou „integrovanej riadiacej jednotky robota“ je možné automatizovať pokročilú a zložitú ručnú prácu, ktorú predtým vykonával personál. Používatelia teraz môžu tiež simulovať návrh a úpravu výrobných zariadení vo virtuálnom prostredí, vytvárať zariadenia a vykonávať údržbu na diaľku.

Priemyselné odvetvia sa v posledných rokoch stretávajú s problémami s nedostatkom pracovných síl, a navyše svet zažíva zásadný obrat v podnikaní kvôli novým globálnym zdravotným problémom. Zamestnancami po celom svete musia dodržiavať sociálne dištancovanie vo výrobných závodoch, obmedzovať služobné cesty a pracovať na diaľku. V dôsledku toho rastie dopyt po pokročilejšej automatizácii robotov a po digitalizácii. Automatizačné zariadenia pre výrobné závody sú zvyčajne riadené radom rôznych riadiacich jednotiek, čo predstavuje veľkú výzvu z hľadiska nastavenia a koordinácie rýchlosti a časovanie medzi rôznymi zariadeniami. Až donedávna bolo mimoriadne ťažké automatizovať ľudské úlohy, ktoré sú sofistikované a zložité. Tiež sa veľmi ťažko overoval návrh procesu s vysokou presnosťou ešte pred začatím výroby stroja alebo väčšie výrobné linky. Po uvedení zariadenia do prevádzky je potrebné realizovať úpravy na pracovisku a bežne sa vykonáva vrátenie do predchádzajúceho stavu a zmeny špecifikácií, čo vyžaduje veľa pracovných hodín.

Spoločnosť OMRON vyrába senzory pohybu, robotické zariadenia a bezpečnostné vybavenie potrebné k nasadeniu plne automatizovanej výrobnej linky. Integrovaná riadiaca jednotka robota je systém, ktorý rieši problémy, s ktorými sa výrobné závody skôr stretávali. Spoločnosť OMRON tieto problémy vyriešila jednoduchou integráciou riadiacich zariadení. Dve integrácie popísané nižšie pomôžu vyriešiť problémy, ktorým mnoho zákazníkov čelí vo výrobných závodoch.

Integrácia riadenia

Pokročilé a bezproblémové ovládanie „integrované riadiace jednotky robota“ automatizuje procesy vkladania a zostavovania, ktoré vyžadujú jemné a inteligentné spracovanie. Roboty a zariadenia sú riadené a plne synchronizované v reálnom čase jedinou riadiacou jednotkou, čo zlepšuje výkon zariadenia a zaisťuje dosiahnutie najvyššej úrovne výkonnosti na svete * ²

Integrácia procesu konštrukcie

Spoločnosť OMRON vytvorila technológiu, ktorá zjednocuje programovacie jazyky pre riadenie robotov a strojov a umožňuje jednoduchú simuláciu výrobnej linky pomocou jediného programovacieho softvéru. Technici PLC teraz môžu ľahko navrhovať ovládacie prvky robotov a celé výrobné systémy, vrátane všetkých pohybových, senzorových, robotických a bezpečnostných zariadení. Výrobné linky možno virtuálne simulovať a prevádzkovú kapacitu je možné určiť pred uvedením zariadenia do prevádzky. Systém vizualizuje proces, čím znižuje počet pracovných hodín nutný pre návrh procesu a prevádzkové overenie až o 50% * ³. To všetko je možné navyše vykonávať na diaľku. Prostredníctvom používateľského rozhrania softvéru Sysmac Studio môžu užívatelia navrhovať, programovať, riešiť problémy, prevádzkovať a udržiavať budúce automatizačné systémy vzdialene z ľubovoľného miesta na svete.

Spoločnosť OMRON má jedinečný koncept nazvaný „integrovaná riadiaca jednotka robota“. Zavedením tejto jednotky spoločnosť OMRON urýchľuje vývoj inovácií podľa princípu troch „i“: integrovane, inteligentne a interaktívne. Zásadné sú najmä „automatizácia zložitých úloh“, „automatizácia vysoko koordinovanej prevádzky stroj-stroj“ a podpora používateľov v úsilí o transformáciu výrobnej prevádzky tak, aby sa prispôsobili moderným výzvam, poskytnutím „virtuálneho výrobného závodu bez priestorových a časových obmedzení“, s ktorým sa automatizácia týchto procesov môže uskutočniť.

Hlavné funkcie a výhody integrovanej riadiacej jednotky

  • Vďaka integrácii riadenia PLC, pohybu a robota do jednej jednotky je možné teraz vykonávať zložité ručné práce, ktoré mohli robiť iba ľudia, pomocou robotov. Táto integrácia automatizuje techniky skúsených pracovníkov vo výrobnom odvetví a poskytuje vysokú synchronizáciu robotov a zariadení.
  • Programovací jazyk pre PLC a robot je zjednotený v všeobecnom jazyku IEC, čo umožňuje technikom, ktorí zvyčajne ovládajú PLC, tiež riadiť roboty.
    Pomocou simulačnej technológie spoločnosti OMRON môžete overiť výkon zariadenia v počiatočnej fáze návrhu zariadenia, čo umožňuje konštruktérom mechanických návrhov a elektroinžinierom vytvárať dizajn súbežne. V dôsledku toho možno uvedenie zariadenia do prevádzky dokončiť za kratšiu dobu, dosiahnuť vyššiu výrobnú kapacitu a vyhnúť sa chybám a nezdarom počas uvádzania do prevádzky.
  • Na spustenie simulácie môže používateľ použiť funkciu emulácie v softvéri Sysmac Studio. Systém nevyžaduje pripojenie ku skutočnému stroju kvôli overeniu prevádzky. Výrobné kapacity robotického zariadenia možno tiež monitorovať digitálne.
  • Pri opätovnom použití predchádzajúcich digitalizovaných podkladov je ľahšie zriadiť ďalšie zariadenia.

 

* ¹Prvýna svete: november 2019, podľa výskumu spoločnosti OMRON.

* ²Nejvyššia úroveň: november 2019, podľa výskumu spoločnosti OMRON.

* ³50%: júl 2020, podľa výskumu spoločnosti OMRON.