Rada NA od spoločnosti OMRON ponúka nové modely a funkcie

Rada NA od spoločnosti OMRON ponúka nové modely a funkcie

NA5-***-V1 [NOVINKA]

Všetky hardvérové verzie radu NA5 siahajúce až po modely NA5 – *** – V1 sú  spätne kompatibilné, avšak vďaka novému procesoru a elektronike ponúkajú vyšší výkon pri práci s obrazovkou a zobrazovanie grafiky.

NA5 Series V1 prod

Soft-NA [NOVINKA]

Funkcie NA fungujú v systéme Windows

Soft-NA je aplikačný softvér poskytujúci funkcie NA. Použitie tohto softvéru s hardvérom, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám, ponúka flexibilnejší spôsob používania radu NA. Môžete monitorovať a zhromažďovať údaje o stroji alebo linke na počítači v kancelárii a vďaka funkciám NA môžete prepojiť priemyselný počítač na pracovisku s iným aplikačným softvérom.

Soft NA software prod

Bezpečnostný monitor [NOVINKA]

Bezpečnostný monitor vstupno-výstupných jednotiek priamo zobrazuje zapnutý / vypnutý stav týchto jednotiek a informácie o komponentoch pripojených k jednotlivým vstupno-výstupným svorkám, čo umožňuje efektívne sledovanie celého systému vrátane bezpečnostných komponentov.

NA Series safety monitor prod

Automatický prenos protokolov na server [NOVINKA]

Chyby detekované systémom a operácie vykonávané obsluhou možno zaznamenávať do protokolov, ktoré je možné automaticky prenášať na server a zobrazovať na jednotkách radu NA a ako súbory CSV v počítači. V chronologickom poradí uvidíte, kto a kedy čo urobil, čo vám uľahčí analýzu chýb.

NA Series automatic log transfer to server prod