ŠKODA AUTO v závode vo Vrchlabí používa transportného robota OMRON LD

ŠKODA AUTO v závode vo Vrchlabí používa transportného robota OMRON LD

Autonómny robot prispieva ku kontinuálnemu zlepšovaniu bezpečnosti práce a znižovanie rizík v závode vo Vrchlabí. Rozpoznáva ľudí, ktorí mu krížia cestu, rovnako ako iné vozidlá aj pevné prekážky.

Plne autonómny transportný systém prepravuje diely medzi mechanickým meracím centrom a obrábacími strojmi.
Jeden riadený prejazd celej trati stačí na to, aby sa robot zoznámil s trasou a jej okolím

V závode na výrobu komponentov vo Vrchlabí česká automobilka začala používať plne autonómneho prepravného robota od firmy Omron, ktorý je schopný sa sám učiť. Robot je na ceste po prevádzke schopný rozpoznávať prekážky a v reálnom čase pri plánovaní svojej trasy brať aj ďalšie informácie z okolia. Ak je to potrebné, zmení trasu tak, aby sa vždy dostal do cieľa v najkratšom možnom čase. Robot tak prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu bezpečnosti práce aj efektivity prepravy v závode.

„Prvý plne autonómny robot v spoločnosti ŠKODA AUTO našiel uplatnenie zámerne práve v závode vo Vrchlabí. Tým sa opätovne potvrdzuje význam tohto závodu ako jedného z najmodernejších a technologicky najvyspelejších prevádzok, „hovorí člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť výroby a logistiky Michael Oeljeklaus:“ S novým transportným systémom dôsledne pokračujeme v zavádzaní technologických inovácií v intenciách Priemyslu 4.0, „dodáva Oeljeklaus .

Transportný robot naraz premiestni až 130 kilogramov nákladu a správnu cestu si pritom zvolí úplne samostatne. Na rozdiel od doterajších automatických systémov nepotrebuje navádzanie pomocou indukčnej slučky, magnetického pruhu, ani navádzanie pomocou reflexných bodov. Pre naučenie trasy stačí autonómneho robota raz previesť po trase medzi jednotlivými stanicami pomocou manuálneho ovládania cez tablet alebo joystick. Robot pritom samostatne sleduje okolie a zaznamenáva zmeny, ku ktorým v ňom došlo a v prípade potreby si trasu samostatne zmení.

Premyslená moderná technika umožní autonómnemu robotu rýchlu orientáciu: pomocou senzorov a laserových skenerov rozpozná iné vozidlá aj pevné prekážky, rovnako ako osoby, ktoré mu krížia cestu. Riadiaci systém deteguje rýchlosť, ktorou sa prekážka približuje, a rozpozná, či hrozí kolízia. V takom prípade autonómny robot automaticky zastaví alebo sa prekážke vyhne.

Na rozdiel od iných systémov používaných v spoločnosti ŠKODA AUTO, svoju trasu okamžite upravuje podľa informácií zo svojho okolia, bez toho aby pritom musel zastavovať. Pokiaľ tento plne autonómny robot zistí, že sa na určitom mieste na trase pravidelne stretáva s prekážkou, trasu zmení trvalo. Elektricky poháňaný transportný systém je podľa potreby schopný dôjsť do ktoréhokoľvek cieľa vo vrchlabskom závode, ktorý má plochu 16 000 m2.

Na svojej trase medzi obrábacími strojmi a meracím strediskom autonómny robot denne absolvuje zhruba 120 jázd a prejde pritom okolo 35 kilometrov. Testovacie fázy a pilotná prevádzka už boli ukončené. Do pravidelnej prevádzky bol robot nasadený v júni 2018.

Rastúce výroba spoločnosti ŠKODA AUTO znamená vyššiu vyťaženia závodov a hustú prevádzku dopravných prostriedkov po továrni. Autonómny robot prispieva ku kontinuálnemu zvyšovaniu bezpečnosti práce v závode vo Vrchlabí a k významnému znižovaniu počtu pracovných úrazov.

Spoločnosť ŠKODA AUTO vo výrobe vsádza na moderné technológie z oblasti Priemyslu 4.0.  Napríklad aj na kooperujúce roboty. Tie sa vo Vrchlabí používajú vo výrobe priamo radených prevodoviek a zamestnancov podporujú pri vkladaní riadiaceho piestu, jednej z najcitlivejších činností vo výrobe prevodoviek. Manipulačný robot naproti tomu zásobuje desiatky strojov diely a prázdne obaly prepravuje späť do skladu. Súčasťou prevádzky je vysoko moderný IT systém „Transparentná továreň“.