Špičková flexibilita pre neustále sa meniacu výrobu

Špičková flexibilita pre neustále sa meniacu výrobu

Spoločnosť OMRON oznámila celosvetové uvedenie nového radu inteligentných kamier FHV7 v kombinácii s funkciami osvetlenia a spracovanie obrazu pre pokročilú kamerovú kontrolu. Vďaka osvetľovacie technológii multi-color light * 1 a 12megapixelovému rozlíšenie, ktoré predstavuje to najlepšie vo svojej triede * 2, už jediná inteligentná kamera radu FHV7 postačí na to, aby pri kamerových kontrolách na výrobných linkách sa zmiešanou produkciou bolo dosahované tých najvyšších štandardov presnosti v odbore.

Inteligentné kamery radu FHV7

fhv7

Na význame naberá sociálna zodpovednosť spoločností, keďže sa sprísňujú požiadavky spotrebiteľov na kvalitu. Aby výrobcovia týmto požiadavkám vyhoveli, zavádzajú prísnejšie kontroly v oblasti riadenia kvality, ktoré im umožňujú udržiavať a zlepšovať kvalitu produktov a rýchlo identifikovať príčiny vád. Okrem toho v súlade s trendom hromadného prispôsobovania s cieľom uspokojovanie premenlivých potrieb spotrebiteľov sa rôzne produkty častejšie vyrábajú na jedinej linke, čo vyžaduje kontroly kvality produktov rôznych farieb a veľkostí. Pri vykonávaní takýchto pokročilých kontrol kvality vo flexibilnej výrobe je zásadný minimalizovať prestoje pri prechode na odlišné produkty.

Práve v tejto súvislosti vstupuje spoločnosť OMRON na pole vysoko výkonných inteligentných kamier, ktoré umožňujú jednoduché vykonávanie pokročilých kamerových kontrol vo výrobných procesoch. Rad FHV7, vybavená osvetľovaciou technológiou multi-color light a objektívom s automatickým zaostrovaním, vie flexibilne reagovať na zmeny farby a veľkosti kontrolovaných objektov. Tým odpadá potreba špeciálnych zručností pri inštalácii kamery a úpravách jej nastavenie podľa rôznych produktov a kontrolných kritérií, a to aj na flexibilných výrobných linkách, kde sa vyrábajú najrôznejšie typy produktov v rôznom množstve. Navyše spracovanie obrazu rýchlosťou * 2 a 12megapixelová kamera, ktorá zaisťuje najlepšie rozlíšenie vo svojej triede, umožňujú spresňovanie kontrol a zvyšovanie výrobnej kvality, bez toho aby dochádzalo k spomaleniu výroby. Tieto funkcie dopĺňa algoritmus vysokorýchlostnej kompresie obrazu, ktorý komprimuje kontrolné obrazy dvojnásobnou rýchlosťou * 3, než je bežné, a umožňuje tak ukladanie obrazových dát aj v priebehu merania, a tým teda úplnú sledovateľnosť vo výrobných procesoch s dôrazom na riadenie kvality.

Používaním inteligentných kamier radu FHV7 spoločnosť OMRON spoločne so svojimi zákazníkmi urýchľuje inovatívne automatizáciu a naďalej usiluje o podstatné zlepšenie produktivity a riadenie kvality v priemysle.

1. Kontrola rôznych produktov jedinou kamerou

Technológia multi-color light poskytuje rýchle riešenie problému meranie rôznych farieb. Ak sa zmení dizajn produktu alebo pribudne nový model, namiesto nahrádzanie či vylaďovanie svetiel jednoducho len zmeníte parameter.
Obrazový senzor s maximálnym 12-megapixelovým rozlíšením umožňuje veľmi presné kontroly širších oblastí. Tým odpadá potreba inštalácie viac kamier či mechanizmu pohybujúceho kamerou tak, aby zachytila rôzne kontrolné body na rôznych modeloch na tej istej výrobnej linke. Znižujú sa tak konštrukčné nároky a náklady na súčiastky.
Objektív s automatickým zaostrovaním má ohniskovú vzdialenosť v rozsahu 59 až 2000 mm * 4. Aj keď sú vyrábané produkty rôznych veľkostí, rozsah zaostrenia možno ľahko meniť pomocou parametrov. Tým nie je potrebný mechanizmus pohybujúceho kamerou a znižujú sa tak konštrukčné nároky a náklady na súčiastky.

2. Modulárna konštrukcia pre širokú radu použitie

Modulárna konštrukcia umožňuje voľne kombinovať objektív a svetlo s kamerou.
Výmena modulov nemá vplyv na rozmery kamery, čím sa znižujú nároky na konštrukciu a údržbu.

3. Zvyšovanie kvality výroby bez obetovania doby cyklu

Modulárna konštrukcia umožňuje voľne kombinovať objektív a svetlo s kamerou.
Výmena modulov nemá vplyv na rozmery kamery, čím sa znižujú nároky na konštrukciu a údržbu.
Procesor s dvojitým jadrom zaisťuje najrýchlejšie spracovanie obrazu medzi inteligentnými kamerami – štyrikrát rýchlejšia oproti doterajšej rýchlosti. Je možné zachovať dobu výrobného cyklu aj vtedy, keď sa zvýši rozlíšenie alebo sú pridané kontrolované položky.
Vysokorýchlostné protokolovanie umožňuje vykonávať meranie počas ukladania obrazových dát a vysokorýchlostné kompresie obrazových dát umožňuje úplnú sledovateľnosť.