Spoločnosť Omron ponúka nové riešenie pre optimalizáciu celého robotického parku pred jeho nasadením

Spoločnosť Omron ponúka nové riešenie pre optimalizáciu celého robotického parku pred jeho nasadením

Simulátor robotického parku používateľom umožňuje plánovať prevádzku a pracovné postupy pre parky autonómnych mobilných robotov a pomáha riešiť problémy skôr, ako nastanú. Teraz je jednoduchšie identifikovať potenciálne problematické miesta a optimalizovať robotický park, aby bolo nutné nasadzovať skutočné roboty. Vďaka novej aktualizácii správcu robotického parku budú systémoví integrátori a koncoví užívatelia môcť jednoducho simulovať svoje aplikácie zmenou prevádzkového režimu.

Vlasnosti

  • Využíva bežné hardvérové zariadenie EM2100, ktoré môže alternatívne fungovať ako správca robotického parku alebo záložný správca robotického parku (ak je vybavené príslušnou licenciou)
  • Simuluje celkom až 10 robotov rozdelených najviac do troch samostatných robotických parkov
  • Simuluje funkcie ako CAPS a ITK

Výhody

  • Plánovanie, simulácie a optimalizácie pracovného postupu mobilných robotov pred uvedením do prevádzky.
  • Identifikácia potenciálnych problematických miest a správanie pri interakcii s robotickým parkom.
  • Programovanie robotov úplne offline pre optimalizáciu efektivity a overenie funkčnosti softvéru.

 

Viac informácií nájdete tu.