Stiahnite si zadarmo simulačný program Thermac Temperature Simulation Software

Chceme poďakovať všetkým našim klientom a zvlášť tým, ktorí už používajú alebo práve kupujú naše teplotný regulátor novej generácie radu E5_C.

Náš softvér Thermac Temperature Simulation Vám pomáha v troch oblastiach:

  • Optimalizácia procesu a kvality
  • Rýchlejšie zapínanie a sprevádzkovanie prístroja
  • Energetická nenáročnosť a redukcia nákladov vo výrobe

Jednoducho vyplňte formulár a stiahnite si zadarmo program Thermac Simulation Software.

S programom Thermac Simulation Software môžete simulovať akýkoľvek regulátor teploty z radu E5_C (mimo PRR a programátora (-T)). Po skončení meracieho cyklu je vytvorený model, ktorý umožňuje okamžite meniť a optimalizovať parametre PID regulátora. Simulovaný objekt nie je zaťažovaný a optimalizačné proces môže byť realizovaný bez hlbších znalostí teórie teplotných regulátorov.
Funkcie nahrávania v programe Thermac Simulation Software umožňuje porovnávať a znovu vyvolávať rôzne nastavenia. Najlepšie konfigurácie možno dosiahnuť v priebehu krátkej chvíle vďaka vstavanému automatickému rozdielovému časovému optimalizátora. Môžete dokonca simulovať aj rušenie alebo zmeny kapacity vykurovacieho telesa.
Programovací nástroj je ďalším dôkazom stálych inovácií a veľký krok vpred k užívateľsky prívetivému prostrediu na poli výroby.

Ako to funguje

1. Stiahnite a nainštalujte si Thermac Simulator na Váš počítač
2. Uistite sa, že máte nainštalovaný USB ovládač pre pripojovací kábel „E58-CIFQ2“
3. Pomocou nainštalovaného ovládača a kábla sa pripojte k E5_C
4. Zapnite program – port COM sa automaticky priradí
5. Začnite nahrávať do E5_C základné nastavenia
6. Skopírujte dáta z Vášho teplotného regulátora
7. Po dokončení zápisu vytvorte model
8. Začnite simuláciu a meňte parametre na základe vytvoreného modelu, bez toho aby ste aktivovali svoje ohrievacie / chladiace zariadenie
9. Použitím tiahel optimalizujte charakteristiku regulačnej slučky podľa Vašich potrieb
10. Akonáhle je optimalizácia hotová, môžete nahrať nové parametre do regulátora E5_C a prístroj spustiť

Kroky popísané vyššie a inštrukcie v manuáli (dostupný stlačením tlačidla „Pomocník / Help“ v programe Thermac Temperature Simulation) pomôžu Vašim vývojárom určiť správne parametre.
Ďakujeme, že ste si nás vybrali ako jediného dodávateľa teplotných regulátorov.
Poznámka: Pred použitím a aplikovaním akýchkoľvek zmien na Vaše zariadenie pomocou Thermac si, prosím, prečítajte „Návod na použitie“. Tiež, prosím, dbajte na všetky bezpečnostné opatrenia.