Zvládnutie výziev v oblasti balenia a intralogistiky na poli elektronického obchodovania

Zvládnutie výziev v oblasti balenia a intralogistiky na poli elektronického obchodovania

Balenie s pomocou robotov umožňuje rýchlu a nákladovo efektívnu prispôsobiteľnosť smerom nahor aj nadol, ktorá pomôže so zvládnutím výkyvov v požiadavkách dodávateľského reťazca.

Elektronické obchodovanie je na vzostupe, a to nielen kvôli covidovej pandémii a jej dopadom, ako sú napríklad celoplošné obmedzenia alebo uzavreté obchody. V roku 2020 sa celosvetový internetový predaj zvýšil o viac ako 24 percent na zhruba 4,3 bilióna amerických dolárov. Tieto čísla sú potešujúce pre on-line maloobchodníkov, ale tiež sú spojené s rastúcimi nárokmi na poskytovateľov služieb, ktorí vykonávajú činnosti ako balenie, zmluvné balenie, skladovanie a intralogistiku.

Poskytovatelia služieb v týchto odvetviach musia nájsť spôsoby a technológie, ktoré im umožnia optimalizovať prevádzku, uľaviť zamestnancom a zvýšiť efektivitu. Balenie s pomocou robotov a ďalšie inovatívne prístupy poskytujú dôležitú podporu na dosiahnutie týchto cieľov.

Balenie sa stalo jednou z najvyšších priorít pre mnoho poskytovateľov elektronického obchodovania. Ručné baliace procesy a ručné plnenie už nestačia. Namiesto toho sú potrebné rýchlejšie a automatizované pracovné postupy balenia.

Rýchly a flexibilný prístup k elektronickému obchodovaniu

Nároky na rýchlosť vybavenia objednávok výrazne vzrástli, čo dostáva elektronických obchodníkov do zložitejšej situácie. Distribučné centrum a centrum na plnenie objednávok sa musia vysporiadať so stále rastúcou skladbou produktov (veľmi zmiešaná výroba v malých objemoch); sledovateľnosť zohráva čoraz významnejšiu úlohu; bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov, rovnako ako presnosť a rýchlosť, sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Súčasne rastie množstvo skladových jednotiek, často je k dispozícii len málo miesta, výroba a skladovanie sa stretáva s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a napriek rastúcim objemom sa musí uspokojiť dopyt po väčšej flexibilite.

Sú potrebné automatizované systémy, ktoré umožnia nákladovo efektívnu prispôsobiteľnosť od ručných po plne automatizované operácie. Rastúca automatizácia balenia zjednodušuje procesy manipulácie – buď preberá celú výrobnú halu, alebo dopĺňa tradičné metódy. Obe varianty umožňujú svižnejšiu manipuláciu a rýchlejšiu prepravu.

Flexibilná prispôsobiteľnosť

Pri výbere vhodného riešenia zohrávajú najväčšiu úlohu požiadavky výrobcu aj požiadavky skladového a logistického partnera. Je potrebné vziať do úvahy energiu, výkon aj prispôsobiteľnosť – systémy, stroje a technológie musia byť prispôsobiteľné meniacim sa potrebám, kvalite a optimálnemu využitiu dostupného priestoru v závode aj v sklade.

Moderným požiadavkám priemyslu najlepšie vyhovie autonómna a rekonfigurovateľná baliaca linka skladajúca sa zo stacionárnych a mobilných prvkov, robotiky a senzorovej technológie. Veľkosť riešenia by sa mala dať v ideálnom prípade ľahko rozšíriť, ale aj zredukovať, pokiaľ je to nutné pre zvládnutie kolísavých požiadaviek dodávateľského reťazca a modelu veľmi zmiešanej výroby v malých objemoch.

Robotické automatizačné a kontrolné systémy na balenie v oblasti elektronického obchodovania

Automatizácia čo najväčšej časti procesu ručného balenia je nesmierne dôležitá. Vďaka automatizácii procesov balenia s použitím robotiky nemusia pracovníci vykonávať opakujúce sa, zložité alebo nebezpečné úlohy. Automatizácia označovania, značenia, kódovania strojov a kontrolných systémov môže pomôcť eliminovať chyby, aby sa vyhovelo stále prísnejším predpisom v oblasti životného prostredia a označovania.

To možno využiť napríklad v týchto prípadoch:

 • Kontrola vlastností pri vstupnom tovare, ako sú štítok, veľkosť a neporušenosť kontajnera, prípadne kontrola dohodnutej zvyškovej trvanlivosti a teploty pri dodaní.
 • 3D riešenie pre vyberanie z debien, kde je výzvou vyrovnať sa ľudským schopnostiam alebo ich predbehnúť pri vyberaní dielov, ktoré sú náhodne umiestnené v debne.
 • Metódy vychystávania objednávok PTG (Person-to-Goods) pomáhajú obsluhe skladu, čím sa skracuje čas potrebný na zhromažďovanie a ručné vkladanie skladových jednotiek do debny.
 • Automatické vychystávanie a umiestňovanie pre manipuláciu s rôznymi produktmi, formátmi, rozmermi, dĺžkou pásky, množstvom ochranného materiálu a ďalšími faktormi, ktoré vedie k zvýšeniu efektivity a flexibility.
 • Z automatizácie veľmi ťaží paletizácia, pretože ide o značne sa opakujúcu činnosť, ktorá navyše predstavuje veľké riziko zranenia pracovníkov.
 • Preprava paliet s využitím autonómnych mobilných robotov nahradzujúcich vysokozdvižné vozíky za účelom zvýšenia bezpečnosti.

Automatizácia týchto úloh prináša množstvo výhod:

 • Zníženie výrobných a pracovných nákladov
 • Odstránenie chýb
 • Optimálna produktivita, presnosť a efektivita
 • Znížené riziko kontaminácie
 • Znížené riziko zranenia zamestnancov
 • Zvýšená všestrannosť, flexibilita a spoľahlivosť

Ako sa „pripraviť na elektronické obchodovanie“

Obrovský potenciál elektronického obchodovania ponúka početné príležitosti ako pre zavedené spoločnosti, tak pre malé začínajúce podniky, aby vo svojich obchodných činnostiach uspeli. Spotrebitelia aj spoločnosti objednávajú stále viac produktov online. Baliace spoločnosti sú pod doposiaľ nepoznaným tlakom, aby inovatívnym a účinným spôsobom udržali krok s rastúcim dopytom. Moderná a integrovaná automatizácia, robotika a technológia senzorov pomáhajú spoločnostiam v oblasti balenia a zmluvného balenia zefektívniť prevádzku, uľaviť zamestnancom, posilniť bezpečnosť a zvýšiť efektivitu.

Prispôsobiteľné riešenia pomáhajú zvládať kolísavé požiadavky dodávateľského reťazca, znižujú celkové náklady a zmenšujú potrebnú podlahovú plochu. Na trhu obstoja len firmy, ktoré dokážu automatizovať ručné baliace operácie a čo najrýchlejšie nájdu inovatívne riešenia. To je jediný spôsob, ako spoločnosti v tomto odvetví zabezpečia, aby boli skutočne „pripravené na elektronické obchodovanie“.

John van Hooijdonk, vedúci odborového marketingu v oblasti RZZ v spoločnosti OMRON Europe