Kolaboratívne roboty zvyšujú produktivitu v spoločnosti CLECA

Kolaboratívne roboty zvyšujú produktivitu v spoločnosti CLECA

Automatizovaný robotický proces paletizácie s kobotmi TM12

Taliansky výrobca potravín CLECA SpA nedávno zautomatizoval niektoré svoje procesy s využitím kobotov od spoločnosti OMRON, čo viedlo k zvýšeniu produktivity v baliacom oddelení.

Spoločnosť CLECA bola založená v Taliansku v roku 1939 a od tej doby vyvíja kreatívne potravinárske riešenia vysokej kvality, zásluhou ktorých sa v potravinárskom priemysle stala skutočným pojmom. Kľúčom k jej úspechu je kombinácia inovatívnych produktov a osvedčených klasík, ako je puding S. Martino.

Spoločnosť sa nedávno rozhodla zlepšiť prevádzku údržby a expedície zvýšením produktivity celého baliaceho oddelenia vo svojom hlavnom závode v meste San Martino dall’Argine. Základným prvkom tohto zlepšenia bolo zavedenie dvojice kolaboratívnych robotov do prevádzky.

Koboty pomáhajú spoločnosti CLECA posunúť sa vpred

Spoločnosť CLECA sa na základe prieskumu svojich procesov balenia rozhodla pre paletizáciu na konci baliacej linky nasadiť koboty OMRON TM12. Obsluha toto rozhodnutie prijala veľmi dobre a čoskoro zaznamenala jasné zlepšenie pracovných podmienok. Došlo k zníženiu počtu opakovaných operácií (ktoré teraz vykonáva stroj) a tiež ku skráteniu doby zmeny výroby.

Nasadenie kobotov v spoločnosti CLECA prebehlo súčasne s implementáciou kľúčových riešení automatizácie súvisiacich s priemyslom 4.0, vrátane prepojenia s továrenským systémom MES. Integrácia kolaboratívnej bunky so strojmi v závode bola umožnená vďaka ethernetovej komunikácii medzi rôznymi programovateľnými logickými automatmi OMRON v závode spoločnosti CLECA v meste San Martino dall’Argine. Zvýšenie produktivity a efektivita procesov dosahovaná s využitím kobotov v kombinácii so znížením nepriamych nákladov umožní spoločnosti CLECA dosiahnuť návratnosť investícií (ROI) ani nie do roka od začatia prevádzky kolaboratívnej bunky.

Celá prípadová štúdia na: https://assets.omron.eu/downloads/publication/en/v1/cleca_customer_reference_en.pdf

Tags: kobot, TM