Nová rada RX2 – hnací motor vášho ďalšieho rozvoja

Nová rada RX2 – hnací motor vášho ďalšieho rozvoja

Tento univerzálny menič pre všeobecné použitie prispieva k dosiahnutiu maximálneho výkonu a energetických úspor.

Spoločnosť Omron predstavila nové vysokovýkonné frekvenčné meniče radu RX2. Tieto meniče vychádzajú v ústrety stále sa meniacim požiadavkám systémových integrátorov, výrobcov strojov aj iných zariadení. Pomáhajú im k dosiahnutiu produktivity, kvality a spoľahlivosti, súčasne sa dajú ľahko individuálne nastaviť. Meniče rady RX2 sú určené pre rôzne použitie v motoroch s permanentnými magnetmi i indukčných motoroch – napríklad pre kontrolu plnenia alebo riadenie práce lisov a pnutia.

Veľké podniky Európskej únie organizujú audity, ktoré majú za cieľ nachádzať rôzne spôsoby energetických úspor. V rámci nich je dôležité, aby každú súčiastku a krok výrobného procesu dôkladne preskúmali a zistili, či tieto procesy nedajú zlepšiť. Na tieto potreby Omron reaguje ponukou inovatívnych automatizovaných riešení, ktoré spoločnostiam aj štátnym orgánom umožňujú týchto cieľov v oblasti energetických úspor dosiahnuť.

Nový rad RX2 ponúka automatické ladenie, ktoré umožňuje dosiahnutie maximálneho výkonu motorov s permanentným magnetom, a tým prispieva k energetickým úsporám. Kým jeho predchodca, rad RX, bol dvojito dimenzovaný na bežné aj náročné použitie, táto rada je dimenzovaná na trojité použitie, takže možno jediný menič využiť v širokej škále motorov a tým minimalizovať počet použitých súčiastok a maximalizovať výkon.

Rad RX2 si uchováva rovnaké montážne rozmery ako predchádzajúci model, takže sa dá na existujúcich ovládacích rozvádzačoch a montážnych miestach ľahko vymeniť. Navyše možno s touto radou používať existujúci softvér CX-Drive. V tomto softvéri možno nastavenie parametrov a programy použité s predchádzajúcim modelom ľahko preniesť do nových meničov RX2.

Pretože má integrované odrušovacie filtre, ktoré vyhovujú európskym normám na požiadavky EMC (norme IEC 61800-3, 2. trieda prostredie, kategória C3 a norme UL 61800-5-1 pre vybavenie na prevod energie), nepotrebujú používatelia žiadny iný externý hardvér, a tým sa vyhnú ďalším výdavkom. Vďaka novému LCD rozhrania v plných farbách sú nastavenia aj prevádzka intuitívne a jednoduché. Funkcia na kopírovanie parametrov umožňuje používateľom nastavenie rýchlo skopírovať do ďalších meničov RX2. Menič RX2 dokáže tiež vykonávať jednoduché riadenie sekvencií naprogramované pomocou podporného softvéru CX-Drive.

Bez použitia PLC možno nakonfigurovať riadenie žeriavu, napnutie a ďalšie podobné procesy vyžadujúce vysokú rýchlosť ovládania, čo vedie k optimalizácii nákladov. Rad RX2 v štandardnej výbave disponuje funkciou bezpečného vypnutia krútiaceho momentu (STO), čím splní vaše požiadavky na bezpečnosť stroja. Je certifikovaná podľa bezpečnostných noriem IEC 61800-5-2: 2016 STO SIL3 a ISO 13849-1: 2015 Cat.4 ple. Meniča RX2 možno pripojiť na riadiace jednotky pre automatizáciu strojov značky Omron NX a NJ za účelom zvýšenia produktivity vývoja i výroby (čoskoro uvedieme variant s pripojením EtherCAT).