k6pm_image_en_prod-400×400

K6PM-TH

Cena na dopyt

K6PM-TH – Zariadenie pre sledovanie teploty.

Kategórie: Značky: , Product ID: 2823

Bližšie informácie

K6PM-TH – Zariadenie pre sledovanie teploty.

 Model K6PM-TH sleduje nepretržite a vzdialene teplotu zariadení v riadiacich rozvádzačoch a paneloch. Zariadenie na sledovanie automaticky analyzuje zozbierané dáta pomocou proprietárneho algoritmu a predvída budúcu koncovú teplotu s cieľom čo najskôr rozpoznať potenciálne zlyhania.
  • Kompaktný model K6PH-TH vizualizuje stav teploty v rozvádzači s využitím infračerveného senzora teploty so širokým uhlom záberu
  • Predvídanie odchýlok teploty v priebehu času umožňuje včasnú detekciu abnormálnych tendencií a plánovanie údržby
  • Automatický výpočet optimálnej prahovej hodnoty závisí od prostredia a teploty meraného cieľa
  • Vybavené tranzistorovým výstupom, ktorý informuje o stave rozvádzača
  • Jednoduché sledovanie v počítači prostredníctvom komunikácie EtherNet / IP a špeciálneho nástroja na sledovanie teploty
  • Technológia svoriek Push-in Plus skracuje dobu montáže, spĺňa normy UL pre export do Severnej Ameriky