techman_robot-

TM séria

Cena na dopyt

TM – kolaboratívny robot.

Bližšie informácie

TM – kolaboratívny robot.

Navrhnutý tak, aby spolupracoval s ľuďmi aj strojmi, tento robot je najnovší v dlhej rade inovácií v automatizačnej technike pre priemyselné aplikácie.
Bezpečný a prenosný, s vstavaným videním, tento robot umožňuje rýchle spustenie a rýchle prechody. Intuitívny software umožňuje jeho rýchle naprogramovanie tak, aby vykonával takmer akúkoľvek úlohu všade tam, kde by ste potrebovali oslobodiť pracovnú silu od opakovaných úloh a tým  zvyšovať produktivitu.

Či už pracujete v oblasti automobilového priemyslu, polovodičov, sekundárnych obalov pre potraviny alebo kozmetiky, OMRON TM Collaborative Robot je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil takmer každému odvetviu.

Prerušenie stojí peniaze, čo znamená, že potrebujete robota, ktorý môže začať rýchlo a zostať v prevádzke. Náš softvér Plug and Play umožňuje robotovi pracovať hneď z krabice.
Je to tak intuitívne, že umožňuje rýchle naprogramovanie počas štartov a prechodov, čím sa vaša produkcia spúšťa čo najrýchlejšie.

TM Series Features 9

OMRON TM Collaborative Robot je tak univerzálny, že je možné priradiť takmer akúkoľvek úlohu.
Reagujte na akúkoľvek výrobnú potrebu konfiguráciou robota podľa vlastného uváženia, maximalizovaním zdrojov a zvýšením produktivity.

TM Series Features 6

TM Series Features 7

OMRON TM Collaborative Robot disponuje zabudovaným systémom videnia. Integrovaná kamera lokalizuje objekty v širokom zornom poli a indikátor vylepšenia obrazu umožňuje rozpoznávanie objektov za takmer všetkých podmienok.
Systém vízie zvyšuje spoľahlivosť, konzistenciu a vysokú presnosť umiestnenia a zahŕňa funkcie, ako je porovnávanie vzorov, čítanie čiarových kódov a klasifikácia farieb, ktoré umožňujú kontrolu, meranie a triedenie bez ďalších nákladov alebo úsilia.

TM Series Features 11

Harmonizácia medzi ľuďmi a strojmi vyžaduje najvyššie štandardy bezpečnosti. OMRON TM Collaborative Robot je navrhnutý tak, aby podporoval bezpečnejšie pracovisko.

  • Plug & Play
  • Intuitívne programové rozhranie
  • Rôzne dosahy robotov (700mm, 900mm, 1100mm, 1300mm)
  • Nosnosť (4kg, 6kg, 12kg, 14kg)
  • Zabudovaný systém videnia (lokalizácia a rozpoznanie objektov, porovnávanie vzorov, čítanie kódov, rozlišovanie farieb…)
  • Bezpečný podľa ISO 10218
  • Opakovateľnosť TM5 ± 0,05 mm;  TM12/14 ± 0,1 mm