techman_robot-

TM séria

Cena na dopyt

TM – kolaboratívny robot.

Bližšie informácie

TM – kolaboratívny robot.

Navrhnutý tak, aby spolupracoval s ľuďmi aj strojmi, tento robot je najnovší v dlhej rade inovácií v automatizačnej technike pre priemyselné aplikácie.
Bezpečný a prenosný, s vstavaným videním, tento robot umožňuje rýchle spustenie a rýchle prechody. Intuitívny software umožňuje jeho rýchle naprogramovanie tak, aby vykonával takmer akúkoľvek úlohu všade tam, kde by ste potrebovali oslobodiť pracovnú silu od opakovaných úloh a tým  zvyšovať produktivitu.

Či už pracujete v oblasti automobilového priemyslu, polovodičov, sekundárnych obalov pre potraviny alebo kozmetiky, OMRON TM Collaborative Robot je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil takmer každému odvetviu.

TM Series Features 9

Prerušenie stojí peniaze, čo znamená, že potrebujete robota, ktorý môže začať rýchlo a zostať v prevádzke. Náš softvér Plug and Play umožňuje robotovi pracovať hneď z krabice.
Je to tak intuitívne, že umožňuje rýchle naprogramovanie počas štartov a prechodov, čím sa vaša produkcia spúšťa čo najrýchlejšie.

TM Series Features 9

OMRON TM Collaborative Robot je tak univerzálny, že je možné priradiť takmer akúkoľvek úlohu.
Reagujte na akúkoľvek výrobnú potrebu konfiguráciou robota podľa vlastného uváženia, maximalizovaním zdrojov a zvýšením produktivity.

TM Series Features 6

TM Series Features 7

OMRON TM Collaborative Robot disponuje zabudovaným systémom videnia. Integrovaná kamera lokalizuje objekty v širokom zornom poli a indikátor vylepšenia obrazu umožňuje rozpoznávanie objektov za takmer všetkých podmienok.
Systém vízie zvyšuje spoľahlivosť, konzistenciu a vysokú presnosť umiestnenia a zahŕňa funkcie, ako je porovnávanie vzorov, čítanie čiarových kódov a klasifikácia farieb, ktoré umožňujú kontrolu, meranie a triedenie bez ďalších nákladov alebo úsilia.

TM Series Features 11

Harmonizácia medzi ľuďmi a strojmi vyžaduje najvyššie štandardy bezpečnosti. OMRON TM Collaborative Robot je navrhnutý tak, aby podporoval bezpečnejšie pracovisko.

  • Plug & Play
  • Intuitívne programové rozhranie
  • Rôzne dosahy robotov (700mm, 900mm, 1100mm, 1300mm)
  • Nosnosť (4kg, 6kg, 12kg, 14kg, 16kg a 20 kg)
  • Zabudovaný systém videnia (lokalizácia a rozpoznanie objektov, porovnávanie vzorov, čítanie kódov, rozlišovanie farieb…)
  • Bezpečný podľa ISO 10218
  • Opakovateľnosť TM5 ± 0,05 mm;  TM12/14 /16/20 ± 0,1 mm