Spoločnosť Omron ponúka nový návrh ovládacích panelov pokrývajúci rozsiahlu škálu kompomentov

Spoločnosť Omron uvádza na trh zhruba 600 rôznych zariadení podnikovej automatizácie (Factory automation, FA) v 18 rôznych kategóriách produktov, určených na výrobu ovládacích panelov, ktoré sú založené na spoločnej konštrukčnej platforme. Nové zariadenia FA sa vyrábajú pomocou patentovanej technológie zapojenia vodičov Push-In Plus spoločnosti Omron.
Spoločnosť Omron vykonala u 300 zákazníkov na celom svete výskum trhu, pri ktorej sa zamerala na výzvy a potreby, ktoré mali ohľadom konštrukcie a výroby ovládacích panelov. Po tejto iniciatíve spoločnosť Omron vyvinula pre výrobcu ovládacích panelov novú radu zariadení Factory Automation (FA) vystavaných na spoločnej platforme. Všetky zariadenia majú potrebné certifikáty vrátane UL, CE a CSA.
Konštrukcia a vytváranie moderného ovládacieho panelu je stále komplexnejšie a náročnejšie na čas. Nielenže musia výrobcovia panelov spĺňať prísnejšie medzinárodné a miestne predpisy, je tu ale neustály tlak na rýchlosť uvedenia na trh a udržiavanie nízkych nákladov. Zároveň čelí vážnemu nedostatku pracovníkov, predovšetkým vyučených robotníkov. Čím viac funkcií je potrebné vtlačiť do už tak tesných konštrukcií, tým sa zvyšuje počet v ovládacích paneloch používaných zariadení. A trendom je znižovanie veľkosti alebo aplikácie ešte viac funkcií v existujúcich paneloch.
Presun k menšej štandardnej výške súčiastok celej ponuky ovládacích zariadení podnikovej automatizácie (FA) spoločnosti Omron umožňuje štandardizované vedenia vodičov a umiestnenie súčiastok, vďaka čomu sa optimalizuje využitie priestoru. V porovnaní so starým modelom je možné znížiť nevyužitý priestor v paneli až o 50% vodorovne a o 20% zvisle. Pri zostavovaní ovládacieho panelu je zapájanie vodičov takmer časovo najnáročnejším a najnákladnejšom úkonom. K vzájomnému prepojeniu súčasťou je potrebné veľa ovládacích vodičov. V porovnaní s obvyklými zoskrutkovacími svorkami znamená nová technológia Push-In Plus spoločnosti Omron to, že vodiče drží pevne na mieste a na ich zasunutie nie je potreba taká sila – zapojenie vodičov je jednoduchšie než zasunutie konektora slúchadiel. Ďalej táto technológia nenáročného zapojenie a odpojenie dokáže znížiť riziko úrazov z opakujúceho sa namáhanie (repetitive strain injuries, RSI).
Spoločnosť Omron sprístupňuje dáta dielov všetkých hlavných produktov prostredníctvom online knižnice na webových stránkach Omron. Informácie z tejto knižnice je možné importovať priamo do predných softvérových balíkov návrhov panelov, vrátane softvéru Eplan a v budúcnosti aj softvéru Zuken E3. Spoločnosť tiež na webe Omron ponúka súbory CAD 2D a 3D v najobľúbenejších formátoch. To uľahčuje optimalizáciu využitia priestoru na ovládacom paneli.
Od tohtoročného januára spoločnosť Omron ponúka novú službu zoznamov optimalizovaných súčiastok panelov. Služba sa ukazuje ako mimoriadne hodnotná hlavne pre menších výrobcov panelov, ktorí nemajú dosť prostriedkov a zariadení na vykonávanie týchto záležitostí vo svojej firme, keď sú pod časovým tlakom.
Súbežne so zavádzaním nových FA zariadenia je tu v 35 krajinách celosvetová sieť núdzových distribučných základní. Tie budú zásobené zvýšeným množstvom rôznorodejšieho inventára vrátane nových i existujúcich produktov.
Kompletná nová rada kompaktných súčastí do panelov spoločnosti Omron obsahuje elektromechanické aj nepohyblivá relé, svorky relé I / O, svorkovnice, teplotné regulátory, časovača, meracie a sledovacie relé, zariadenia na monitorovanie spotreby energie a (neprerušiteľné) napájacie zdroje.
Príklady:

Spínané napájacie zdrojeS8VK-S190x232

Spínaný napájací zdroj S8VK-S je pravdepodobne najmenší rad všeobecne vzťahujúceho napájania na svete. Má kompaktné telo s objemom o 36% menším než predchádzajúce produkty Omron a umožňuje montáž vedľa seba pri tesnom dotyku, čím znižuje zabranú plochu a tým umožňuje zmenšiť veľkosť ovládacích panelov. Spĺňa tiež širokú škálu certifikačných štandardov a zaručuje stabilnú prevádzku v mnohých rôznych prostrediach, pričom ponúka vyššiu odolnosť voči prostrediu a široký rozsah prevádzkových teplôt od -40 do 70 ° C.

KM-N2190x232Zariadenie na monitorovanie spotreby energie

Rad zariadení pre monitorovanie spotreby energie KM-N2 ponúka všetky funkcie monitorovanie spotreby energie nutné pri inštalácii na panel. Použitie všeobecných prúdových transformátorov (current transformer, CT) umožňuje uplatnenie na mnohých rôznych výrobných miestach. Rad zahŕňa jednofázové a trojfázové 4-vodičové zariadenia na monitorovanie spotreby energie a je kompatibilný s napájacími zdrojmi na celom svete, pričom poskytuje meranie až štyroch obvodov v jednej jednotke. Toto zariadenie pre sledovanie spotreby energie ponúka aj presné merania (IEC trieda 0.5s), detekciu nesprávneho zapojenia vodičov a veľké, ľahko čitateľné, biele znaky LCD.

ČasovačaH3DT190x232

Rad tenkých časovačov H3DT je určená na montáž do ovládacích panelov. Dodáva sa s tenkým telom o šírke 17,5 mm, ktoré má dva reléové výstupy, čím je možné zmenšiť veľkosť ovládacích panelov. Spotreba energie pri modeloch H3DT je až o 60% nižšia ako u predchádzajúcich časovačov a znižuje záťaž jednosmerného napájania pre celý ovládací panel. Očakávaná životnosť je viac ako trikrát dlhšia ako u predchádzajúcich modelov.

K8AK-AS190x232Meracie a sledovacie relé

Je pravdepodobné, že K8DT je prvý rad meracích a sledovacích relé v odvetví s tranzistorovými výstupmi. Do rady patrí deväť modelov vrátane relé sledujúcich prúd, relé sledujúcich napätie, relé sledu a prerušenie fáz (aby sa zabránilo opačnému chodu), relé sledovanie teploty a relé hladiny vodivosti (bezplavákové spínače). Tieto zariadenia sa ideálne hodia k ochrane motorov, zabránenie nadmernému zvýšeniu teploty vo vykurovacích telesách a ovládanie hladiny vody. Oproti relé s reléovým výstupom vykazujú tie s tranzistorovým výstupom pri priamom pripojení k počítaču alebo systému PLC väčšiu spoľahlivosť.

 

Polovodičové reléG3PJ190x232

Rad polovodičových relé G3PJ (solid state relay, SSR) pre jednofázové vykurovacie telesá má tenké telo a šírku 22,5 mm pre montáž na lištu DIN. Sú asi o 50% tenšie ako predchádzajúce relé Omron. Tieto relé SSR vytvárajúce málo tepla unesú 25A prúd aj pri montáži troch relé SSR na zapnutom kontakte, čo pomáha ušetriť ďalšie miesto a znížiť veľkosť ovládacích panelov.
Rad G3PJ spĺňa bezpečnostné normy, napríklad tie pre posilnenú izoláciu, čo pomáha skrátiť čas potrebný na získanie certifikácie ovládacích panelov alebo pri výmene súčiastok.

G2RV_relays190x232Rad ľahko použiteľných relé

Okrem širokého výberu relé ponúka spoločnosť Omron rad ľahko použiteľných relé s technológiou Push-In Plus. Všetky relé v tejto rade sa dodávajú štandardne so záklapnou páčkou umožňujúce jednoduché upevnenie a uvoľnenie relé. Možnosť inštalácie smerom nahor alebo nadol umožňuje flexibilné a efektívne zapojenie káblov vnútri panelov. Spoločnosť Omron tiež ponúka mnoho príslušenstva, vďaka ktorým sú produkty I / O ešte užitočnejšie.

Rad zahŕňa: PYF-PU (pätice pre relé MY), P2RF-PU (pätice pre relé G2R-S), G2RV-SR / G3RV-SR (tenká relé I / O),G70V (svorky relé I / O)

 

Regulátory teplotyE5_C_pressimage_blanc190x232

Od decembra 2011 dostáva rad digitálnych regulátorov teploty E5xxC priaznivé hodnotenie vďaka svojmu dobrému výkonu, ľahko čitateľným panelom a jednoduchému použitiu. Teraz bola zavedená rad E5xxC-B s technológiou Push-In Plus, ktorá pomôže obmedziť čas a prácu súvisiace so zapojením vodičov na obyčajné zasunutie vodičov bez použitia náradia.

SXW5T_XW5G_DIN_rail_terminal_blocks190x232vorkovnice na lištu DIN

Svorkovnice na lištu DIN XW5T / XW5G používajú technológiu Push-In Plus. Minimálna šírka 3,5 mm šetrí prácu so zapojením vodičov a priestor na inštaláciu. Kvôli doplneniu vyskoprúdovej ponuky a tiež kvôli potrebám skrutkového zapojenia vodičov zavádza spoločnosť Omron tiež svorkovnice na lištu DIN skrutkového typu.