NX_Safety_FSoE

Distribuované zabezpečenie NX

Cena na dopyt

Distribuované zabezpečenie NX – Bezpečnosť integrovaná do automatizácie strojov

Bližšie informácie

Distribuované zabezpečenie NX – Bezpečnosť integrovaná do automatizácie strojov

Platforma Sysmac integruje bezpečnostné riešenia v rámci jedného pripojenia a jedného konceptu softvéru. Jedno pripojenie je možné vďaka protokolu EtherCAT – FSoE. Systém „jedeného softvéur“ je umožnený použitím softvéru Sysmac Studio pre konfiguráciu, programovanie a údržbu. Bezpečnostný systém NX obsahuje riadiacu jednotku bezpečnosti a jednotky bezpečnostných vstupov a výstupov. Ako riadiacu jednotku bezpečnosti, tak bezpečnostné vstupy a výstupy je možné ľubovoľne distribuovať v bode vstupov a výstupov v rámci siete, a kombinovať ich v ľubovoľnej kombinácii so štandardnými vstupmi a výstupmi NX.

  • Riadiaca jednotka bezpečnosti spĺňa požiadavky kategórie 4 PLe podľa smerníc EN ISO 13849-1 a SIL3 v súlade s normou IEC 61508
  • Až 8 bodov bezpečnostných vstupov na jednotku
  • Funkčné bloky pre zaistenie bezpečnosti v zhode so štandardným programovaním IEC 61131-3
  • Funkčné bloky normy PLCopen pre zaistenie bezpečnosti
  • Integrácia v jednom softvére – Sysmac Studio