NX_Safety-1

Samostatný bezpečnostný systém NX

Cena na dopyt

Samostatný bezpečnostný systém NX – Samostatná bezpečnostná riadiaca jednotka NX

Bližšie informácie

Samostatný bezpečnostný systém NX – Samostatná bezpečnostná riadiaca jednotka NX

Samostatná riadiaca jednotka NX-Safety je výkonná, modulárna a ľahko sprevádzkovateľná bezpečnostná riadiaca jednotka, ktorú možno vďaka jej škálovateľnosti efektívne prispôsobiť potrebám širokej rady priemyselných aplikácií. Kompaktná bezpečnostná riadiaca jednotka s modulárnym a rozšíriteľným hardvérom sa dokáže pružne prispôsobovať konkrétnym úlohám, až po najvyššiu úroveň zabezpečenia. K jednému procesoru bezpečnostné jednotky môžete pripojiť až 256 V / V bodov. Návrh riešenia pre zabezpečenie systémov sa tým výrazne zjednodušuje.

  • Systém spĺňa požiadavky kategórie ple podľa smerníc EN ISO 13849-1 a SIL3 v súlade s normou IEC 61508 a kategórie 4
  • Funkčné bloky pre zaistenie bezpečnosti vyhovujú štandardu IEC 61131-3
  • Programovanie pomocou softvérového nástroja Sysmac Studio
  • Pripojenie k sieťam Ethernet / IP