G9SR

G9SR

Cena na dopyt

G9SR – Rad kompaktných bezpečnostných reléových jednotiek

Bližšie informácie

G9SR – Rad kompaktných bezpečnostných reléových jednotiek

Moduly z radu G9SR možno použiť samostatne aj ako súčasť systému s rozšírenými vstupmi a výstupmi. Všetky moduly sa ľahko nastavujú pomocou DIP prepínačov a ponúkajú prehľadnú diagnostiku vďaka LED diódam na čelnej strane.

  • Tri modely pre všetky bežné aplikácie bezpečnostných reléových jednotiek
  • Polovodičové výstupy pre dlhú životnosť a reléové výstupy pre vysoké prúdové zaťaženie bezpečnostných výstupov
  • Detailná LED indikácia umožňuje jednoduchú diagnostiku
  • Časové funkcie s oneskoreným zopnutím a rozopnutím bezpečnostných výstupov až do PLe podľa STN EN ISO 13949-1 a SIL 3 podľa EN 61508