g9sx

G9SX

Cena na dopyt

G9SX – Flexibilná bezpečnostná jednotka G9SX

Bližšie informácie

G9SX – Flexibilná bezpečnostná jednotka G9SX


Moduly série G9SX možné pripájať pomocou funkcie logického súčinu a realizovať tak čiastočné / celkové zastavenie stroja. Polovodičové výstupy, detailná diagnostika pomocou LED indikátora a inteligentné spätnoväzobné výstupné signály umožňujú jednoduchú údržbu. Výrobná rada je doplnená o rozširovacie jednotky s funkciou časovania.

  • Prehľadné a zrozumiteľné členenie bezpečnostných funkcií pomocou jedinečného pripojenia využívajúce funkciu logického súčinu
  • K dispozícii polovodičové výstupy zaisťujúce dlhú životnosť a reléové výstupy v rozširovacích jednotkách
  • Podrobná indikácia pomocou LED indikátora umožňuje jednoduchú diagnostiku
  • Inteligentné spätnoväzobné výstupy uľahčujú údržbu
  • Kategória 4 podľa normy EN954-1 a SIL 3 podľa normy EN 61508